Betrokkenheid (markt)partijen bij ontwikkeling Energiepark e.o. - Leiden Noord

Betrokkenheid (markt)partijen bij ontwikkeling Energiepark e.o.

Betrokkenheid (markt)partijen bij ontwikkeling Energiepark e.o.

De gemeente merkt dat er veel interesse is vanuit (markt)partijen om plannen te ontwikkelen voor het Energiepark e.o. De gemeente juicht dit toe. Een deel van deze (markt)partijen zoekt nu contact met omwonenden en anderen om mee te denken over concrete plannen voor dit gebied/of delen van dit gebied. We willen benadrukken dat de gemeente nog geen keuze heeft gemaakt welke marktpartij(en) dit gebied gaat of gaan ontwikkelen.

De (markt)partijen die nu actief zijn, doen dat op eigen initiatief. De gemeente is in gesprek met deze (markt)partijen om te zorgen dat er geen verwachtingen gewekt worden, die niet mogelijk zijn. In het besluit over de gebiedsvisie wordt ook aandacht besteed aan de wijze waarop marktpartijen betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van dit gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of het noodzakelijk en/of gewenst is een selectieprocedure te doorlopen, waaraan meerdere marktpartijen mee kunnen doen.

 

Participatietraject
De gemeente organiseert een participatietraject om omwonenden en overige betrokkenen mee te laten denken over de toekomst van het Energiepark en omgeving. Op 26 maart jl. heeft de laatste inhoudelijke bijeenkomst plaatsgevonden. Nu bereidt de gemeente op basis van alle opbrengsten een gebiedsprofiel voor. Het geeft antwoord op de vraag waar er gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden en hoe en wanneer bepaalde locaties binnen het gebied ontwikkeld worden.

 

Bron: Stadsnieuws Gemeente Leiden