Met de stemmen van het CDA, de Partij Sleutelstad, de Partij voor de Dieren, de SP en de ChristenUnie tegen is de Leidse gemeenteraad vanavond akkoord gegaan met de plannen voor de Lead woontorens langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden Noord. Daarmee stemde een royale meerderheid van 26 van de 39 raadsleden in met de plannen van de Rotterdamse ontwikkelaar Red Company die er circa 535 appartementen wil realiseren.

Stemming niet uitgesteld
Een poging van de Partij Sleutelstad om de stemming over Lead Leiden voor onbepaalde tijd van de agenda te halen mislukte. Dat voorstel werd alleen gesteund door de fractie van de SP. Fractievoorzitter Maarten Kersten is bang dat de gemeenten fouten heeft gemaakt in de procedure rond de levering van de benodigde grond aan de ontwikkelaar. Fouten die de gemeente voor enorme kosten kunnen stellen als tegenstanders van het plan naar de rechter stappen en in het gelijk worden gesteld.

College ziet geen problemen
Namens het college verwees bouwwethouder Fleur Spijker alle bezwaren van de PS naar het rijk der fabelen. Zo had de verkoop aan Red Company volgens omwonenden Europees aanbesteed moeten worden. Ze baseren zich daarbij op stukken die ze in handen kregen door een beroep te doen op de Wet openbaarheid bestuur (WOB). Volgens Spijker worden de verkeerde conclusies getrokken en is er geen enkel probleem met de voorgenomen deal.

Miljoenenstrop voor gemeente dreigt volgens juriste
Jurist Annouk van Nunen die ook in de buurt woont schrijft dat ze via de Wob inmiddels informatie boven tafel heeft gekregen, waaruit steeds meer ‘harde aanwijzingen’ naar voren komen dat Lead geen privaat initiatief van de projectontwikkelaar meer kan worden genoemd.

“Lead is een project waarin de belangen van de gemeente Leiden bij realisatie daarvan steeds meer lijken toe te nemen. Op advies van een Hoogleraar aanbestedingsrecht zullen wij direct na sluiting van de ‘koopovereenkomst Lead III’ een klacht in deze kwestie indienen bij het Europese Hof,” zegt Van Nunen die denkt dat gemeente Leiden afstevent op een miljoenenstrop als het Europese Hof de bezwaarmakers in het gelijk stelt voor wat betreft schending van de Europese aanbestedingsregels. “Dan is de schade voor de Gemeente Leiden niet te overzien. De projectontwikkelaar zal naar alle waarschijnlijkheid planschade, gederfde winst en imagoschade claimen. Schade waarvoor de Leidse burger zal opdraaien.”

Volgens wethouder Spijker is zijn de beweringen oud nieuws en al in februari met de raad besproken. “Ten eerste is er nog helemaal niets verkocht aan Red Company. Eerst moesten de de participatie afronden en de Nota van uitgangspunten vaststellen. Dat is dus vanavond gebeurd. Volgens Spijker draagt het plan van Red Company verder bij aan  het behalen van een maatschappelijke doelstelling, wordt de grond voor een marktconforme prijs verkocht aan de ontwikkelaar en wordt die waarde bovendien nog eens geborgd door er een onafhankelijke taxatie op los te laten om zeker te weten dat de grond niet te goedkoop in andere handen over gaat. Er zou dan sprake kunnen zijn van staatssteun en dat is verboden.

Volgens Spijker is er bovendien helemaal geen sprake van een aanbestedingsverplichting. “Als Red Company niet binnen achttien maanden start met de ontwikkeling dan moeten ze de grond terugleveren. Als je zo’n bepaling opneemt, is er geen sprake van een aanbestedingsplicht.” Het college ziet dan ook geen enkele reden voor nader onderzoek of verder uitstel. Red Company kan nu verder met heet uitwerken van de plannen. Pas in die volgende fase komen zaken als verkeersafwikkeling en parkeerdruk aan de orde en kan de raad daar nadere voorwaarden aan verbinden.

Bron: Sleutelstad 93.7 fm, Chris de Waard