4022 steunbetuigingen, een sterk signaal aan het stadsbestuur - Leiden Noord

4022 steunbetuigingen, een sterk signaal aan het stadsbestuur

4022 steunbetuigingen, een sterk signaal aan het stadsbestuur

Uiteindelijk zijn er in totaal 4022 geldige ondersteuningsverklaringen gegeven voor een referendum over de uitgangspunten van project LEAD langs de Willem de Zwijgerlaan in Nieuw Leyden. Niet genoeg voor het afdwingen van een referendum, maar wel een heel sterk signaal aan het stadsbestuur. De grote hoeveelheid steunbetuigingen vanuit heel Leiden laten duidelijk zien dat het hier niet gaat om NIMBY’s. Vele Leidenaren vinden dat, of het nu gaat over de leefbaarheid van een woonomgeving, het aangezicht van de historische stad Leiden en/of het opzij zetten van het vastgesteld beleid en normen, er echt naar de Leidenaren moet worden geluisterd. Iedereen is het er over eens dat er op deze locatie aan de Willem de Zwijgerlaan woningen moeten komen, maar er zijn grenzen.

 

Maarten Kersten van Partij Sleutelstad laat in een interview met Unity TV het volgende weten: “Het is in ieder geval een goed signaal dat is afgegeven…. Het heeft sowieso geholpen. De mensen die een handtekening hebben gezet, dat is niet verloren. Maar we hopen ook dat de Raad, door geen 5000 maar wel 4000 te halen, aanleiding zal zien om misschien toch zelf het referendum te willen uitschrijven….. Als ze nou een beetje “guts” hebben, een beetje lef hebben dan doen ze het misschien wel en dan willen ze het signaal van de bevolking, van toch 4000 mensen, wel honoreren”.

 

De initiatiefnemers van het referendum (StopLEAD) zijn trots op het feit dat ze zonder organisatie en middelen duizenden Leidenaren hebben bereikt. In de laatste week is er met steun van Partij Sleutelstad en SP Leiden een enorme eindspurt gemaakt met 1162 steunbetuigingen. De bewonersgroepen StopLEAD en ZorgenOmLEAD danken iedereen voor de inzet bij het verzamelen van de steunbetuigingen, evenals iedereen die een steunbetuiging heeft uitgebracht.

 

Ook laten zij weten dat, ook als het referendum er niet komt, zij zich de komende tijd blijven inzetten voor een beter plan voor Leiden.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4drhzQVkYw