2e Inloopbijeenkomst Omgevingsvisie Leiden 2040 - Leiden Noord

2e Inloopbijeenkomst Omgevingsvisie Leiden 2040

2e Inloopbijeenkomst Omgevingsvisie Leiden 2040

Op dinsdag 9 april van 17.00 – 19.30 uur is de laatste inloopbijeenkomst over de eerste versie van de Omgevingsvisie Leiden 2040. U kunt op het stadhuis langskomen om vragen te stellen over de omgevingsvisie van Leiden.

 

In een omgevingsvisie wordt op hoofdlijnen beschreven hoe Leiden er in de toekomst uit zal komen te zien. Afgelopen jaar zijn alle Leidenaren uitgenodigd mee te denken. Nu het college de eerste versie heeft vastgesteld, mag iedereen er tot en met 23 april op reageren. Kijk op www.leiden.nl/inspraak hoe dat kan. Na 23 april worden de reacties verwerkt door het college en naar de gemeenteraad gestuurd. In de komende jaren wordt de visie verder aangevuld en verrijkt.

 

Omgevingswet
Vanaf 1 januari 2021 treedt een nieuwe wet in Nederland in werking: de Omgevingswet. Onderdeel daarvan is dat elke gemeente een omgevingsvisie heeft. Met de versie die nu ter inzage ligt, wordt de eerste stap gezet.

 

Bron: Stadsnieuws Gemeente Leiden