122 keer nieuwsbrief Mooi Noord: "ook in deze tijd bleken papieren contactmomenten waardevol" - Leiden Noord

122 keer nieuwsbrief Mooi Noord: “ook in deze tijd bleken papieren contactmomenten waardevol”

122 keer nieuwsbrief Mooi Noord: “ook in deze tijd bleken papieren contactmomenten waardevol”

In december viel de 122ste en tevens laatste nieuwsbrief Mooi Noord op de mat bij de bewoners van Leiden Noord. Ruim 6000 adressen zijn vanaf 1998 op de hoogte gehouden van de plannen, de projecten en de sociale initiatieven in de wijk. Het doel van de nieuwsbrief was om mensen te informeren over alle veranderingen en het versterken van het buurtgevoel.

 

In 1998 was Leiden Noord een van de kwetsbare wijken in de stad waar veel verschillende problemen speelden zoals sociale onveiligheid, een eenzijdige woningvoorraad, relatief hoge werkloosheid en jongerenproblematiek. In nauwe samenwerking is via een open planproces (ook toen al!) met bewoners, ondernemers, gemeente en instellingen een integraal wijkontwikkelingsplan opgesteld. Dat betekende veel verandering: de Willem de Zwijgerlaan werd overkluisd, er kwamen twee totaal nieuwe wijken (Groenoord en Nieuw Leyden), de van Voorthuijsenlocatie met de moskee, het stedelijk gymnasium en de uitbreiding van het Noorderpark (nu de Tuin van Noord), Het Gebouw met daarin een Brede School, het Kooiplein ging op de schop, en meer!

 

Verandering, overlast, wennen
Mooie veranderingen, maar er ging wel overlast aan vooraf. En ook: hoe mooi veranderingen ook zijn, het is vaak ook even slikken, want het oude vertrouwde valt weg. Zo hadden veel bewoners moeite met het sluiten van buurthuis ’t Spoortje, al kwam daar een heel mooie plek (Het Gebouw) voor terug. Allemaal redenen om bewoners goed te willen informeren en extra te investeren in de manier waarop we dat deden.

 

Mensgericht
Elize Hertzberger heeft vanaf 2007 de nieuwsbrief geschreven. Ze schreef niet alleen over de fysieke bouwprojecten, maar juist ook over sociale initiatieven. Ook werd zo veel mogelijk gekozen voor een menselijke insteek. “Dus niet een droge opsomming van wat er ging gebeuren, maar liever een enthousiaste uitleg door een medewerker. En natuurlijk kwamen er zo veel mogelijk bewoners aan het woord. Dat maakte de nieuwsbrief meer eigen voor de lezer.”

 

Makkelijk te begrijpen en inspirerend
Een ander belangrijk aspect bij het maken van deze nieuwsbrief was het taalgebruik. “We hebben er voor gewaakt om de nieuwsbrief ook in dat opzicht laagdrempelig te houden. Zo waren we al vroeg bezig met het schrijven op B1-niveau.” Elize heeft de buurt enorm zien veranderen, in positieve zin. Niet alleen wat betreft nieuwbouw, maar ook qua openbare ruimte. De mooiste rubriek vond ze de rubriek Mooie Mensen, waarin een wijkbewoner centraal stond die iets deed voor de wijk. “Daarmee versterkten we het wijkgevoel en hoopten we anderen te inspireren. Voor mij als tekstschrijver waren dit ook vaak inspirerende
ontmoetingen.”

 

Waarom zo lang op papier?
Meerdere keren is overwogen de papieren versie op te geven, en over te gaan op een digitale nieuwsbrief. Maar uit een publieksenquête bleek de waardering zo hoog, dat stoppen zonde zou zijn. Ook gezien de doelgroep, die voor een relatief groot deel ouder en lager geschoold is. Een papieren nieuwsbrief bleef dus de voorkeur houden. En in de tussentijd hebben de bewoners van Leiden Noord er rustig aan kunnen wennen om het nieuws over de wijk digitaal te vinden. Zo houden de wijkvoorzitters al een paar jaar een eigen website bij, waarin het nieuws van elke buurt te vinden is (www.leiden-noord.nl) en kan men zich abonneren op het Stadsnieuws, de digitale nieuwsbrief van de gemeente (www.leiden.nl/stadsnieuws).

 

Het moment dat gekozen is om te stoppen met de nieuwsbrief valt samen met de overgang van het Wijkontwikkelingsplan naar het wijkontwikkelperspectief. Dit ontwikkelperspectief geeft een toekomstbeeld voor de gewenste ontwikkeling van Leiden Noord voor de komende 20 jaar. Het gaat daarbij om de fysieke leefomgeving, zoals bouwwerken, landschap, wegen, water en lucht. Het
ontwikkelperspectief voor Leiden Noord laat zien hoe allerlei beleid in de wijk in samenhang eruit komt te zien. Er worden keuzes voor de toekomst gemaakt. Op basis hiervan kunnen nieuwe projecten/ontwikkelingen gestart worden. Want dat de wijk zich nog verder gaat ontwikkelen is zeker, het wordt steeds mooier in Noord!